Bàn phím:
Từ điển:
 

thao túng

verb

  • to sway, to control