Bàn phím:
Từ điển:
 

thao trường

noun

  • drill-ground