Bàn phím:
Từ điển:
 

thao lược

noun

  • strategy, art of war