Bàn phím:
Từ điển:
 

thao luyện

verb

  • to drill, to train