Bàn phím:
Từ điển:
 

A Roàng

  • (xã) h. A Lưới, t. Thừa Thiên - Huế