Bàn phím:
Từ điển:
 

thao diễn

verb

  • to manoeuvre to demonstrate