Bàn phím:
Từ điển:
 

thánh đường

noun

  • chancel