Bàn phím:
Từ điển:
 

thành ý

noun

  • good intention, good will