Bàn phím:
Từ điển:
 

thành viên

noun

  • member