Bàn phím:
Từ điển:
 

thành văn

noun

  • written