Bàn phím:
Từ điển:
 

thành tựu

noun

  • achievement