Bàn phím:
Từ điển:
 

thành thị

noun

  • urban place, town