Bàn phím:
Từ điển:
 

thành thân

verb

  • to get married