Bàn phím:
Từ điển:
 

thành sự

verb

  • to succeed
    • thành sự tại thiên: god makes things succeed