Bàn phím:
Từ điển:
 

thành quả

noun

  • fruits, results