Bàn phím:
Từ điển:
 

thành phẩm

noun

  • finished product