Bàn phím:
Từ điển:
 

thành kiến

noun

  • prejudice, bias