Bàn phím:
Từ điển:
 

thành hôn

verb

  • to get married