Bàn phím:
Từ điển:
 

bấc

  • [Rush] Andrang, Eile
  • [Pith] Kern, Mark, Markröhre
  • [north-easter] Nordostwind