Bàn phím:
Từ điển:
 

thành danh

verb

  • to achieve (gain) fame