Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh trừng

verb

  • to purge