Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh tra

verb

  • to inspect