Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh toán

verb

  • to liquidate