Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh tịnh

adj

  • tranquil, restful