Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh thoát

adj

  • light and flowing