Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh thiên

noun

  • blue sky