Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh thản

adj

  • untroubled, relaxed