Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh liêm

adj

  • full of integrity