Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh lịch

adj

  • elegant