Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh kiếm

adjective

  • morally pure