Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh giáo

noun

  • puritanism