Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh bạch

adj

  • pure and upright