Bàn phím:
Từ điển:
 

thanh

noun

  • tone, pitch slat, piece, lear,