Bàn phím:
Từ điển:
 

thảng hoặc

  • supposing occasionally