Bàn phím:
Từ điển:
 

thận trọng

adj

  • cautious