Bàn phím:
Từ điển:
 

thán từ

noun

  • interjection