Bàn phím:
Từ điển:
 

thán phục

verb

  • to admire