Bàn phím:
Từ điển:
 

thẩn thơ

verb

  • to stroll