Bàn phím:
Từ điển:
 

thần thánh

noun

  • deities, gods

adj

  • sacred, holy