Bàn phím:
Từ điển:
 

thần sắc

noun

  • look, complextion, countenance