Bàn phím:
Từ điển:
 

thần lực

noun

  • miraculous strength