Bàn phím:
Từ điển:
 

thần chú

noun

  • incantation