Bàn phím:
Từ điển:
 

thân thuộc

noun

  • relatives, re'lation