Bàn phím:
Từ điển:
 

thân thiện

adj

  • friendly