Bàn phím:
Từ điển:
 

thân thế

noun

  • life, status