Bàn phím:
Từ điển:
 

thân phận

noun

  • lot, plight, condition