Bàn phím:
Từ điển:
 

than ôi

  • cảm thán
  • Alas!