Bàn phím:
Từ điển:
 

thân hữu

noun

  • relatives and friends