Bàn phím:
Từ điển:
 

thân hành

verb

  • to come in person