Bàn phím:
Từ điển:
 

thân danh

noun

  • personal dignity